11.  ராஜா தோடர்மால் எதனுடன் தொடர்பு கொண்டவர்?


இசை
சட்டம்
இலக்கியம்
நிலச்சீர்த்திருத்தம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  தன் மந்திரியால் சிறைவைக்கப்பட்ட மன்னர்?


கிருஷ்ணதேவராயர்
சதாசிவராயர்
அச்சுதராயர்
இவர்களில் எவருமில்லை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  வெல்லெஸ்லி பிரபு கீழ்க்கண்டவாறு புகழப்படுகிறார்?


வணிகக் குழுவின் சங்கம்
நாட்டை உருவாக்கியவர்
வணிகக் குழுவின் அக்பர்
வணிகக் குழுவின் தலைவர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  பிரிட்டிஷார் ஒன்றுபட்ட நாட்டை உருவாக்கியது?


ஏகாதிபத்தியம்
அரசியல்
படையெடுப்பு
பேச்சுவார்த்தை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  காந்திஜி சட்டத்தை மீறி உப்புக் காய்ச்சிய இடம்………....?


வேதாரண்யம்
தண்டி
தூத்துக்குடி
சபர்மதி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report