106.  உருகுதலின் உள்ளுறை வெப்பத்தின் அலகு?


J kg-1 k-1
J kg-1
J kgK-1
JK-1


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report