21.  அகில இந்தியப் பணிகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் படைத்தது……............?


மக்களவை
மாநிலங்களவை
பாராளுமன்றம்
மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  அரசியல் அறிவியலின் தந்தை எனப்பட்டவர்……................?


அரிஸ்டாட்டில்
போடின்
மான்டெஸ்கியூ
பிளேட்டோ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  2005 பிப்ரவரியில் விதி 356-ஐப் பயன்படுத்தி எந்த மாநில அரசு கலைக்கப்பட்டது?


உ.பி
கேரளா
மேற்கு வங்கம்
பீகார்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  யூனியன் பிரேதசத்தின் மூலம் லோக்சபாவிற்கு எத்தனை பிரதிநிதிகள் அனுப்பபடுகின்றனர்……................?


10
20
25
45


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  தமிழ்நாடு எந்தப் பருவக் காலத்தில் அதிக மழை பெறுகிறது?


வடகிழக்குப் பருவ காலம்
கோடை காலம்
தென்மேற்குப் பருவக்காலம்
குளிர்காலம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report