16.  கான்பூரில் புரட்சிக்குத் தலைமை தாங்கியவர்………............?


நானா சாகிப்
இராணி இலட்சுமி பாய்
மங்கள் பாண்டே
பீஷ்வா முதலாம் பாஜிராவ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  முஸ்லீம்களுக்கு எனத் தனிநாடு கோரியவர் .........?


முகமது அலி ஜின்னா
சாகுத் அலி
கான் அப்துல் கபார் கான்
அபுல்கலாம் ஆஸாத்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  இந்திய தேசிய இராணுவத்தைத் தோற்றுவித்தவர்?


சி.ஆர்.தாஸ்
நேதாஜி
காந்திஜி
இராஜாஜி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  சுயமரியாதை இயக்கத்தை தொடங்கியவர்……............?


காமராஜர்
சி.என்.அண்ணாதுரை
பெரியார்
டாக்டர்.டி.எம்.நாயர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் எட்டாவது பட்டியலில் உள்ள மொழிகள் எத்தனை?


18
15
22
14


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report