6.  பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குக?


குடிப்பதற்கு ஜலம் கொண்டு வா
குடிப்பதற்கு சலம் கொண்டு வா
குடிப்பதற்குத் தண்ணீர் கொண்டு வா
குடிப்பதற்குத் தன்னீர் கொண்டு வா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  எத்துறையில் முதன் முதலில் கண்டுபிடிப்புகள் ஏற்பட்டது?


கார்
ஜவுளி
எந்திரம்
சிமெண்ட்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  பிரான்சு திரும்பப் பெற விரும்பிய இடங்கள்?


அல்சேஸ் மற்றும் லொரைன்
போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா
ஆஸ்திரியா மற்றும் ஹங்கேரி
எஸ்தோனியா மற்றும் லாட்வியா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  இரண்டாம் உலகப்போரின் போது பிரிட்டிஸ் பிரதமராக இருந்தவர்?


சர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்
கிளமென்ட் அட்லி
தாட்சர்
லாயிட்ஸ் ஜார்ஜ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  ஹேமச்சந்திரர் எழுதிய வரலாற்று நூல்…..................?


குஜராத்தின் வரலாறு
காசியின் வரலாறு
குருவின் வரலாறு
கயாவின் வரலாறு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report