86.  சார்க் முதன் முதலில் நடந்த இடம்……................…?


காத்மாண்டு
கொழும்பு
புது டெல்லி
டாக்கா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

87.  2006-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையத்தின் தலைவர்……................?


என்.விட்டல்
ஆர்.விட்டல்
பி.சங்கர்
கே.சங்கர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

88.  இந்தியாவின் அதிக…….........….. உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் ஸ்பிக்(SPIC)?


இரசாயணம்
உரம்
பெட்ரோல்
மீன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

89.  திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை தோற்றுவித்தவர்……............?


சி.என்.அண்ணாதுரை
எம்.கருணாநிதி
காமராஜர்
எம்.ஜி.இராமச்சந்திரன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

90.  கல்வியில் செய்யப்படும் முதலீடு…………மூலதனம் எனப்படும்?


பருமப்பொருள்
மனிதவளம்
பணவளம்
முதன்மை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report