1.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்? இல்வாழ்க்கை வளர்பிறை போல் வளர வேண்டும்.


இல்வாழ்க்கை வளர்வது எதனால்?
வளர்பிறை போல் உயர்வது எது?
இல்வாழ்க்கை வளர காரணம் என்ன?
இல்வாழ்க்கை எவ்வாறு வளர வேண்டும்?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ‘தருக’ - இச்சொல்லின் வேர்ச்சொல்லைக் காண்க?


தரு
தா
தந்து


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பிரித்து எழுதுக: ‘நிற்பதொன்றில்’ =


நிற்பது + ஒன்று + இல்
நிற்ப + தொன்றில்
நிற்பதொன்று + இல்
நிற்பது + ஒன்றில்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  ‘இனியது’ - என்பதன் எதிர்ச்சொல் தருக?


சுவையானது
அரியது
இன்னாதது
எளியது


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  ‘துவங்கினான்’ – எனும் சொல்லின் வேர்ச்சொல் அறிக?


துவங்கும்
துவங்கிய
துவங்கு
துவங்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report