21.  எதிர்க்கட்சியில்லை என்றால் ஜனநாயகம் இல்லை என்று கூறியவர்……..................?


பி.ஆர்.அம்பேத்கர்
சர் ஐவர் ஜென்னிங்ஸ்
ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண்
மொரார்ஜி தேசாய்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  இந்தியாவில் காடு ஆராய்ச்சி நிலையம் உள்ள இடம்?


டெல்லி
போபால்
டேராடூன்
லக்னோ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதிகரிக்கும் வெப்ப வீதம்?


சாதாரண லாப்ஸ் வீதம்
புவி வெப்ப எரிவாயு
தலைகீழ் வெப்ப விகிதம்
பூரித நிலை விகிதம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  தமிழ்நாட்டில் பெட்ரோலியம் சுத்திகரிப்பு ஆலை உள்ள இடம்?


நெய்வேலி
வேலூர்
மணலி
ஆவடி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  தலா வருமானம் சுடடிக் காட்டுவது?


மக்களின் செல்வநிலையை
மக்களின் ஏழ்மைநிலையை
மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தை
மக்களின் கல்வி நிலையை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report