1.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்? ‘ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் அந்நாட்டின் அந்நாட்டின் மொழி நிலையைப் பொறுத்தே அமையும்’


நாடு முன்னேற்றம் அடையக் காரணமென்ன?
ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் எதைப் பொறுத்து அமையும்?
நாடு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?
நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்று மொழி அவசியமா?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ‘ம’ - என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் யாது?


இந்திரன்
பீமன்
இயமன்
நகுலன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘கவிமணி’ என்ற சொல்லால் போற்றப்பெறும் சான்றோர்?


வேதநாயகம் பிள்ளை
தேசிக விநாயகம் பிள்ளை
இராமலிங்கம் பிள்ளை
முடியரசன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  பொருந்தாச் சொல்லை கண்டறிக?


அச்சம்
மடம்
ஓட்டம்
நாணம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  “இடியோசை கேட்ட நாகம் போல்” - இவ்வுமையால் விளக்கப் பெறும் பொருளை அறிக?


அழுகை
அச்சம்
கோபம்
பரிதவிப்பு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report