1.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்? ‘கலிங்கத்துப்பரணி முதற் குலோத்துங்க சோழனைப் பாட்டுடைத் தலைவனாக் கொண்டது!’


கலிங்கத்துப்பரணி யாரை பாட்டுடைத்தலைவனாகக் கொண்டது?
கலிங்கத்துப்பரணியின் பாட்டுடைத்தலைவன் யார்?
முதல் குலோத்துங்க சோழனைப் பாடிய நூல் எது?
கலிங்க்த்துப்பரணி சிற்றிலக்கியமா?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ‘பூ’ – என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்குரிய பொருள் யாது?


நிலவு
வானம்
உலகம்
நீர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  எதிர்ச்சொல் தருக: ‘அகம்’ =


புரம்
மரம்
புறம்
முடி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  ‘சின்னதொரு’ – பிரித்தெழுதுக?


சின்ன + தொரு
சின்ன + ஒரு
சின்னது + ஒரு
சின்னு + ஒரு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல் “இயற்கையைச் சார்ந்தே மனம் இயங்குகிறது”


மனம் இயங்குகிறதா?
இயற்கையாக மனம் இயங்குகிறதா?
மனம் எதைச்சார்ந்து இயங்குகிறது?
மனம் இயங்குகிறது என்றால் என்ன?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report