16.  மத்திய அரசு எத்தனை அங்கங்களை உள்ளடக்கியது?


இரண்டு
மூன்று
நான்கு
ஒன்று


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  கடற்படையின் தலைமை அலுவலர்……..............?


கமாண்டர்
மேஜர்
அட்மிரல்
ஏர்சீப் மார்ஷல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  மக்களவைக்கு யூனியன் பிரதேசங்களின் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை….....................?


நேரடித் தேர்வு
மறைமுகத்தேர்வு
நியமனம்
மூன்றுமே


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  இப்பொழுதுள்ள மாவட்ட அதிகாரி என்ற நிலை ஆரம்பித்தது?


1909-மிண்டோ-மார்லி சீர்த்திருத்தங்கள்
1772-ம் ஆண்டு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம்
மாண்டேகு செம்ஸ்போர்டு சீர்த்திருத்தங்கள்
1935-ம் ஆண்டு; இந்திய அரசுச் சட்டம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  இந்தியாவின் நடுவே செல்லும் மிக முக்கியமான தீர்க்கக்கோடு ……................. நடுவே செல்கிறது?


அகமதாபாத்
அலகாபாத்
ஹைதராபாத்
ஒளரங்கபாத்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report