136.  ஆப்கானிஸ்தான் குறித்த மூன்றாவது பிராந்திய பாதுகாப்பு உச்சி மாநாட்டை நடத்திய நாடு எது ?


ரஷ்யா
சீனா
பாகிஸ்தான்
இந்தியா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

137.  2021-ஆம் ஆண்டில் பிர்லே ஏவுகணை சோதனை எந்த மாநிலத்தில் உள்ள டாக்டர் .ஏ .பி ஜே அப்துல் கலாம் தீவிலிருந்து வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது ?


கர்நாடகா
டெல்லி
ஒடிஷா
பஞ்சாப்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

138.  பக்சார் புலிகள் காப்பகம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது ?


சட்டீஸ்கர்
மேற்கு வங்கம்
ஒடிசா
கர்நாடகா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

139.  சிறந்த சுகாதார புகையில்லா பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய நாடு எது?


ஆஸ்திரேலியா
பிரிட்டன்
பிரான்ஸ்
இந்தியா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

140.  உலக உள்நாட்டு பாதுகாப்பு தினம் சர்வதேச உள்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைப்பால் எந்த ஆண்டு முதல் தொடங்கப்பட்டது ?


1987
1989
1990
1992


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report