1.  ‘மாநிதி’ – என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு தருக?


உரிச்சொற்றொடர்
தொழிற்பெயர்
உவமைத் தொடர்
வேற்றுமைத்தொடர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க?


ஒளவை, ஓடம், ஒட்டகம், ஐந்து
ஓடம், ஒளவை, ஐந்து, ஒட்டகம்
ஐந்து, ஒட்டகம், ஓடம், ஒளவை
ஒட்டகம், ஓடம், ஒளவை, ஐந்து


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பிறமொழிச் சொற்களற்ற வாக்கியத்தை தேர்வு செய்க?


பிரதமரின் டி.வி.பேட்டி நாளை வரும்
பிரதமரின் தொலைக்காட்சி பேட்டி நாளை வரும்
பிரதமரின் டி.வி. நேர்காணல் நாளை வரும்
பிரதமரின் தொலைக்காட்சி நேர்காணல் நாளை வரும்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  ‘தமிழ்மறை’ என குறிக்கப்டும் நூல்?


அகத்தியம்
திருக்குறள்
சிலப்பதிகாரம்
அகநானூறு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  அகரவரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க?


தங்கம், திங்கள், தேர், தூண்டில், தோப்பு
தங்கம், தேர், திங்கள், தோப்பு, தூண்டில்
தங்கம், திங்கள், தூண்டில், தேர், தோப்பு
திங்கள். தங்கம், தேர், தூண்டில், தோப்பு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report