1.  தடங்கண் - என்பன் இலக்கண குறிப்பு தேர்க?


உரிச்சொல் தொடர்
உருவகம்
வினைத்தொகை
அடுக்குத்தொடர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்க?


ஓசை, ஐவர், எருது, அன்பு
அன்பு, எருது, ஐவர், ஓசை
எருது, ஓசை, அன்பு, ஐவர்
ஐவர், அன்பு, ஓசை, எருது


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  பொருந்தாதச் சொல்லைக் கண்டறிக?


வெட்சி
கரந்தை
பாலை
நொச்சி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  தாயுமானவர் மனைவியின் பெயர்?


மட்டுவார்குழலி
திலகவதியார்
இலக்குமி அம்மை
பரவையார்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  பொருந்தாச் சொல்லை கண்டறிக?


சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை
சீவகசிந்தாமணி
பாப்பா பாட்டு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report