1.  பூமி தன்னைத் தானே சுற்றிக் கொள்வதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் காலம்?


24 மணி 56 நிமிடம்
24 மணி 37 நிமிடம்
24 மணி 15 நிமிடம்
24 மணி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  சூரியனுக்கு அதிக தூரத்தில் உள்ள கிரகம்?


சனி
யுரேனஸ்
நெப்டியூன்
புளுட்டோ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  23 1/2 தென் அட்சரேகை இதைக் குறிக்கிறது?


மகர ரேகை
கடக ரேகை
பூமத்திய ரேகை
துருவங்கள்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  சர்வதேச நாட்கோட்டைக் குறிக்கும் தீர்க்க ரேகை?


100 degree
0 degree
180 degree
90 degree


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  பகலும் இரவும் ஏற்படுவதற்குக் காரணம்?


புவி சூரியனை வலம் வருதல்
புவி தன்னைத்தானே சுற்றி வருதல்
புவியின் ஈர்ப்பு விசை
இவை மூன்றுமல்ல


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report