1.  “இந்தியாவின் மான்செஸ்டர்” என்றழைக்கப்படுவது?


டெல்லி
சென்னை
மும்பை
கொல்கத்தா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  …….................என்பது அரசு பொருளாதாரச் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடாமல் இருப்பது ஆகும்?


கலப்புப் பொருளாதாரம்
தலையிடாக் கொள்கை
சமதர்மம்
தேய்மானம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ஆசியாவில் கப்பல் கட்டும் தொழிலில் இந்தியாவின் இடம்?


1
2
3
4


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  இந்திய இரயில்வே தேசிய மயமாக்கப்பட்ட ஆண்டு?


1953
1951
1949
1947


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  இந்திய இரயில்வே……................மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?


9
13
17
21


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report