1.  இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் தந்தை……...........?


டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்
இராஜேந்திர பிரசாத்
காமராஜர்
டாக்டர் அம்பேத்கார்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  இந்திய அரசியலமைப்பு………...?


நெகிழாத் தன்மை உள்ளது
நெகிழும் மற்றும் நெகிழாத் தன்மையுள்ளது
நெகிழும் தன்மை உள்ளது
மேற்கண்ட எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  மக்களாட்சி என்பதற்குப் பொருத்தமான விளக்கம் கூறியவர்………….........?


ஜார்ஜ் வாஷிங்டன்
ஆப்ரகாம் லிங்கன்
ஜான் கென்னடி
உட்ரோ வில்சன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  அரசியலமைப்பின் எந்தப் பகுதி குடியுரிமை பற்றிக் கூறுகிறது?


1
2
3
4


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  இந்தியாவின் தலைநகரமாக விளங்கும் யூனியன் பிரதேசம்?


சண்டிகர்
புது டில்லி
பாண்டிச்சேரி
ஜெய்ப்பூர்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report