11.  மனித இனம் கண்டறிந்த சிறந்த கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படுவது எது?


நெருப்பு
மொழி
நாகரீகம்
சக்கரம்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

12.  கனிச்சாறு நூலானது எத்தனை தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது?


பத்து
எட்டு
ஐந்து
இரண்டு


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

13.  பாவேந்தர், புரட்சி கவி என்ற சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்படுபவர் யார்?


பாரதியார்
பாரதிதாசன்
கண்ணதாசன்
வாணிதாசன்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

14.  தமிழ்க்கும்மி என்னும் பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது?


பாவிய கொத்து
நூறாசிரியம்
கனிச்சாறு
கொய்யாக்கனி


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

15.  தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோள் - இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வாரியத்தின் வாள்!!! என்ற பாடல் வரி இடம் பெற்றுள்ள கவிதை நூல் எது?


பொதுவுடைமை
இன்பத்தமிழ்
பெண்கல்வி
கைம்பெண்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report