1.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல்: “ திரிகடுகத்தின் ஆசிரியர் நல்லாதனார் ஆவார்”


திரிகடுகம் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றா?
சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி ஆகிய மூன்று மருந்துகளின் பெயரைக
திரிகடுகம் என்ற நூலை எழுதிய ஆசிரியர் யார்?
திரிகடுகத்தின் சிறப்பு யாது?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல் “வள்ளத்தோள் பாடலை மொழிப்பெயர்த்தவர் துறைவன்”


வள்ளத்தோல் பாடலை மொழிபெயர்த்தவர் யார்?
வள்ளத்தோல் பாடல்கள் எவை?
வள்ளத்தோல் பாடல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டனவா?
வள்ளத்தோல் பாடல்கள் மொழிபெயர்ப்பா?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல் “நற்றினை ஓர் அக இலக்கியமாகும்”


நற்றினை புற இலக்கியமா?
நற்றினை இக்கால இலக்கியமா?
நற்றினை எந்த வகை இலக்கியம்?
நற்றினை காப்பிய இலக்கியமா?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல் “இயற்கையைச் சார்ந்தே மனம் இயங்குகிறது”


மனம் இயங்குகிறதா?
இயற்கையாக மனம் இயங்குகிறதா?
மனம் எதைச்சார்ந்து இயங்குகிறது?
மனம் இயங்குகிறது என்றால் என்ன?


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  பொருந்தாச் சொல்லை கண்டறிக?


சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை
சீவகசிந்தாமணி
பாப்பா பாட்டு


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report