1.  கல்வி ஒளிபரப்பிற்காக செயல்பட்டு வரும் செயற்கைக் கோள்…….......?


PSLV
EDUSAT
INSAT
ISRO


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  புவி வெப்பமாதலுக்கு காரணமான வாயு……........?


Co2
So2
No2
Co


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  இந்தியாவின் மேற்குக் கடற்கரை ஓரத்தின் வடபகுதியில் காணப்படுவது?


மலபார் கடற்கரை
கொங்கணக் கடற்கரை
சோழமண்டலக் கடற்கரை
ஹிமாத்ரி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  கடற்கரைப் பகுதிகளில் நிலவுவது ……................. காலநிலை?


சமமான காலநிலை
கண்ட நிலை
ஈரப்பதகாலநிலை
வெப்ப காலநிலை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  இந்திய ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர்……?


சந்திரசேகரன்
அப்துல்கலாம்
ஹோமிபாபா
வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report