21.  எந்த ஆடுகளிலிருந்து அங்கோரா கம்பளி பெறப்படுகிறது?


லடாக்
அங்கோரா
திபெத்
டெல்லி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  2021-ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி 22 முதல் மார்ச் 1 வரையிலான இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் அதிக காட்டு தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டன ?


ஒடிஷா
அசாம்
மேகாலயா
தெலுங்கானா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  சூரியனில் வெப்ப ஆற்றல் எதனால் உருவாகிறது?


அணுக்கரு சேர்க்கை
அணுக்கரு பிளவை
பூமி
தொடர்வினை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  இந்தியத் தேனீக்களின் உயிரியல் பெயர் என்ன?


அபிஸ் டோர்ஸேட்டா
அபிஸ் ஃபுளோரா
அபிஸ் இண்டிகா
அபிஸ் வெடாஸா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  உயிர்வாழ் பொருள்களுக்கு ஆற்றலைத் தருவது எது?


குளுக்கோஸ்
அமினோ அமிலம்
புரோட்டின்
இறைச்சி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report