16.  இந்திய விமான படை எத்தனை நாடுகளுடன் இணைந்து டெசர்ட் பிளாக் எனப்படும் விமான போர் பயிற்சியில் பங்கேற்றது ?


5
6
8
10


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  ஐக்கிய நாடுகள் வர்த்தகம் மற்றும் மேம்பாட்டு கருத்தரங்கதால் வெளியிடப்பட்ட 2021-ம் ஆண்டிற்கான தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்க அறிக்கையின் தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு ?


62
63
64
65


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  தூய தேனில் உள்ள சர்க்கரையின் விழுக்காடு என்ன?


75%
70%
60%
50%


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் சராசரி மதிப்ப என்ன?


9.8 மீ/செ
9.8 மீ/செ2
19.18 மீ/செ
19.18 மீ/செ2


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  இந்தியக் கடற்பகுதியில் ராணுவ போர்க்கப்பல்கள் மற்றும் வணிக கப்பல்களின் செயல்பாட்டை கண்காணிக்க பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பினால் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைகோள் பெயரென்ன ?


சிந்து நேத்ரா
அக்னி -5
சந்திராயன்
எதுவுமில்லை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report