16.  செயல்வழிக் கற்றல் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எது?


2002
2003
2000
1998


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  நமது நாட்டில் “தேசியக்கொடி அவமதிப்பு” திருத்தச் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு?


2003
2005
2006
2001


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  இந்தியாவிற்கும்-ஜப்பானுக்கும் இடையே எந்தாண்டு முதல் கூட்டுப்பயிற்சி ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது?


1999
2005
2006
2007


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  ரிசாட்-2 செயற்கைக்கோள் எந்த ஆண்டில் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது?


2007
2008
2009
2010


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  “மினி ரத்னா” என்கிற உயரிய கௌரவம் எண்ணூர் துறைமுகத்திற்கு கிடைத்த ஆண்டு?


2007
2009
2010
2011


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report