146.  90-வது இந்திய அறிவியல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம்?


பெங்களுரு
ஹைதராபாத்
புதுடெல்லி
ஷில்லாங்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

147.  ஆசியாவின் மிக பெரிய வாழ்வியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மாநாடான பயோ ஆசியா 2020-ஆம் ஆண்டின் 18-வது பதிப்பு இந்தியாவின் எந்த நகரில் நடைபெற்றது ?


பெங்களூர்
ஹைதராபாத்
திருவனந்தபுரம்
சென்னை


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

148.  கொல்லப்பட்ட தடுப்பூசிகளுக்கு உதாரணம்?


காலரா தடுப்பு மருந்து
BCG தடுப்பு மருந்து
DPT தடுப்பு மருந்து
TT தடுப்பு மருந்து


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

149.  Y=4 என்பதை தீர்வாகக் கொண்ட சமன்பாடு?


2Y+3=4
Y-7=2
Y+3=7
Y+4=4


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

150.  X2 +10X+21=0 என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வுக் கணம்?


{7,3}
{7,-3}
{-7,3}
{-7,-3}


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report