1.  ஹரப்பா நாகரிகம் வளர்ச்சியுற்ற காலம்


கி.மு. 3250 – கி.மு. 2750
கி.பி. 100 – கி.பி. 200
கி.மு.1000 – கி.மு. 500
கி.பி. 500 – கி.பி.1000


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  ஸ்பைரோகைராவில் நடைபெறும் பாலின இனப்பெருக்கம் என்பது?


துண்டாதல்
ஸ்போப் உருவாக்குதல்
இணைதல்
பிளத்தல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  வேலைவாய்ப்பு பரவலாகக் கிடைக்கும் பகுதி?


கிராமம்
நகர்ப்பகுதி
ஊராட்சி
பேரூராட்சி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  வெள்ளை யானைகளின் நாடு?


தாய்லாந்து
பின்லாந்து
நார்வே
கியூபா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  வெர்மிடெக் என்னும் வார்த்தையை உருவாக்கியவர்?


முனைவர் சுல்தான் இஸ்மாயில்
முனைவர் அப்துல் இஸ்மாயில்
முனைவர் ஜெ.ஏ.போஸ்
முனைவர் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report