1.  நீள விரிவெண் (α) மற்றும் பரும விரிவெண்(γ) இவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு யாது?


α + 3 γ
2γ+ α
γ +2 α
γ + 3 α


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

2.  இதயம் செயல்படும் திறனை கண்டறிய பயன்படும் ரேடியோ ஐசோடோப்பு?


I131
Na24
Fe59
P32


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

3.  ‘பட்டிகணித சரா’ என்ற நூலை இயற்றியவர்?


ஸ்ரீதரா
பாஸ்கராச்சாரியா
பிரம்மகுப்தா
நாராயணா


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

4.  இந்திய பணச்சந்தையின் பாதுகாவலன்....?


ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா
சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
இந்தியன் வங்கி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

5.  முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்ட துறை


விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம்
பெரிய கனரக தொழிற்சாலைகள்
வேலையின்மை மற்றும் வறுமை
தொலைத்தொடர்பு மற்றும் கல்வி


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report