21.  பொருளியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகவர்?


இலயனஸ் ராபின்ஸ்
ஆடம் ஸ்மித்
வாக்கர்
ஜினடோ


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

22.  2021-ஆம் ஆண்டிற்கான யுனெஸ்கோவின் பாரம்பரிய தரவரிபட்டியலில் ஒன்றான காகதீய ருத்ரேஸ்வரா கோவில் இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது ?


தமிழ்நாடு
ஆந்திரா
தெலுங்கானா
கேரளா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

23.  தமிழ்நாட்டில்……................ பாரம்பரியம் மிக்க தனித்த நெசவு தரத்திற்காக உலகமெங்கிலும் புகழ் பெற்றது?


காஞ்சிபுரம்
ஆரணி
சேலம்
திருபுவனம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

24.  தமிழ்நாட்டின் கம்பம் பள்ளத்தாக்கில்……................…..வகை மண் அரிப்பு ஏற்படுகிறது?


காற்று
ஆறு
பனியாறு
அலை


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

25.  நமது தேசிய மரம்?


வேப்ப மரம்
ஆலமரம்
அரசமரம்
ஆப்பிள் மரம்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report