146.  எலும்பு எதனால் ஆனது?


வெண்ணிற சாம்பல் நிறப்பொருள்
கார்பன்
செல்கள்
அனைத்தும்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

147.  உலகளவில் பார்வையற்ற தன்மைக்கு இரண்டாவது காரணமாக இருப்பது கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ?


வைட்டமின் குறைபாடு
மாலைக்கண் நோய்
கண் விழி விறைப்பு நோய்
பிறவி கண் குறைபாடு


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

148.  ……….. கண்ணின் உணர்வுகள் பகுதி?


ஸ்கிளிரா
நடு அடுக்கு
விழித்திரை
ஐரிஸ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

149.  ………… மற்றும்……….. இணைந்து செல் கொள்கை ஒன்றை உருவாக்கினார்கள்?


ஸ்சிவான் மற்றும் ஜேக்கப்
ஸ்சிவான் மற்றும் நியூட்டன்
ஸ்சிவான் மற்றும் அயன்ஸ்டின்
ஸ்சிவான் மற்றும் ராமன்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

150.  சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அனைத்து வகையான ஆட்டங்களிலும் 10,000 ரன்களை கடந்த முதலாவது இந்திய பெண் கிரிக்கெட் வீரர் ?


ஸ்மிரிதி மந்தனா
மித்தாலி ராஜ்
ஷபாலி வர்மா
ஹர்லீன் தியோல்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report