136.  எண்யெ, பசை எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது?


ரோஸ் உட்
ஃபிர்
பைனஸ்
சீட்ரஸ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

137.  T-20 சர்வதேச போட்டிகளில் 3000 ரன்களை குவித்த முதல் இந்திய மட்டை வீரர் ?


ரோஹித் சர்மா
விராட் கோலி
சிக்கர் தவான்
ஜடேஜா


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

138.  2017-ஆம் ஆண்டு எந்த வங்கி இந்திய ரிசெர்வ் வங்கியின் (PCA) கட்டமைப்பின் கீழ் கண்காணிக்கப்பட்டது ?


லட்சுமி விலாஸ் பேங்க்
ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ பேங்க்
சிட்டி யூனியன் பேங்க்
ஐ டி பி ஐ வங்கி


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

139.  தயிர்………… பாக்டீரியா கொண்டுள்ளது?


லாக்டோபேஸிலஸ்
மைக்கோபேஜ்
சுப்பேஜ்
பிஸியோபேஜ்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

140.  மனிதர்கள் தம் தேவைகளுக்காக தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை வளர்ப்பது குறித்து படிக்கும் ………… பிரிவிற்கு வேளாண்மை என்று பெயர்?


வணிகவியல்
அறிவியல்
பொருளாதாரம்
சமூக அறிவியல்


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report