6.  உத்திர பிரதேச மாநிலத்தின் நீர் பாசன திட்டமான அர்ஜுன் சகாயக் மூலம் எத்தனை லட்சம் மக்கள் தூய்மையான குடி நீரை பெறுகின்றனர் ?


1.5 லட்சம்
2 லட்சம்
3 லட்சம்
4 லட்சம்


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

7.  யுனெஸ்கோ எந்த ஆண்டு முதல் 'பை' தினத்தை சர்வதேச கணித தினமாக கடைபிடிக்க தொடங்கியது ?


2017
2018
2019
2020


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

8.  மனித எலும்புக்கூடு………எலும்புகளால் ஆனது?


209
210
206
260


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

9.  கோழி அடைகாக்கும் நாட்கள் எத்தனை?


19
22
21
20


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

10.  அனைத்துச் செல்களும் எத்தனை குரோமோசோம் ஜோடிகளைக் கொண்டுள்ளது?


32
23
24
42


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report