16.  மாக்னஸ் கார்ல்சென் எத்தனையாவது முறையாக உலக செஸ் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார்?


2
5
4
6


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

17.  உலகத்தின் மக்கட் தொகை சுமார்……................பில்லியன்?


10
6
1000
1


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

18.  இந்தியாவில் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடக்கிறது……...............?


5
6
10
1


Answer
 Option

No Explanation to this Question

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

19.  இந்தியாவின் புனேவிலுள்ள தேசிய வானியர் இயல் மையத்தினை சேர்ந்த 8 வானியலாளர்கள் எத்தனை நட்சத்திரங்களை கண்டு பிடித்துள்ளனர் ?


5
6
7
8


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report

20.  இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பினால் உருவாக்கப்பட்ட நவீன ரக டர்பிடோ ஏவுகணை எவ்வளவு வேகத்தில் பயணிக்க கூடியது ?


625 கி மீ
650 கி மீ
668 கி மீ
684 கீ மீ


Answer
 Option

No Explanation

Workspace

Report
Mail id: Report Error:

Answer Workspace Report