பதில் சொல்லு! பரிசை அல்லு!!


  • TNPSC மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் Rs.2000/- உதவித்தொகை.

  • தேர்வில் அனைவருக்கும் சரியான ஒவ்வொரு பதிலுக்கும் ₹5/- வழங்கப்படும்

  • TNPSC Group 4 வினாக்கள் மட்டுமே தேர்வில் இருக்கும்.

  • தேர்விற்கான வினாக்கள் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. படித்து விட்டு தேர்வு எழுதலாம்.

  • வினாக்களை படிக்க https://bit.ly/3L1KWg5

  • பரிசுத்தொகையை நேரடியாக வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பலாம்.


  • தேர்விற்கு பதிவு செய்ய -> Register here.....