பதில் சொல்லு! பரிசை அல்லு!!


  • பள்ளி/கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு மாதந்தோறும் உதவித்தொகை பெறலாம்.

  • முதல் பரிசு ₹1,00,000/-

  • அனைவருக்கும் சரியான ஒவ்வொரு பதிலுக்கும் ₹5/- வழங்கப்படும்

  • TNPSC Group 4 வினாக்கள் மட்டுமே தேர்வில் இருக்கும்.

  • வினாக்களை படிக்க click here

  • பங்கு பெரும் அனைவருக்கும் நிச்சய பரிசு.


  • பதிவு செய்ய -> Register here.....