விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்? ‘ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் அந்நாட்டின் அந்நாட்டின் மொழி நிலையைப் பொறுத்தே அமையும்’

  நாடு முன்னேற்றம் அடையக் காரணமென்ன?
  ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றம் எதைப் பொறுத்து அமையும்?
  நாடு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?
  நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்று மொழி அவசியமா?